Aktualności

03.03.2024

Kolejny 2023 rok zamknięty dodatnim wynikiem finansowym.

14.03.2021

Strona PRIMEL Sp. z o.o. zyskuje nową szatę graficzną.

25.01.2021

Firma otrzymała tytuł "Efektywna Firma 2020".

05.12.2012

Ostatnie zmiany właścicielskie.

Usługi

Nadrzędną ideą naszej działalności jest zadowolenie i satysfakcja Klienta z należytego wykonania powierzonego zadania w każdych uwarunkowaniach ekonomiczno - technicznych. Swoim Klientom oferujemy szeroki zakres wysokiej jakości usług obejmujących wykonanie prac technicznych:

Dozór, konserwację i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych W/N i N/N jak:

 • stacje transformatorowe, sieci kablowe
 • aparatura rozdzielcza, sterownicza, zabezpieczająca
 • oświetlenie zewnętrzne
 • agregaty prądotwórcze

Prowadzenie serwisu urządzeń automatyki przemysłowej i przeciwpożarowej w strefach zagrożonych wybuchem.

Badania i pomiary elektryczne ochronne, odbiorcze i okresowe wraz z lokalizacją i naprawą uszkodzeń.

Prowadzenie doradztwa, badań i analiz technicznych.

Doradztwo i handel w zakresie sprzętu komputerowego oraz tworzenie i dystrybucja programów komputerowych.

Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

O Firmie

Firma PRIMEL Sp. z o.o. nazwę swą przyjęła zgodnie z prezentowaną dewizą mówiącą o świadczeniu na najwyższym poziomie (prima) usług w pierwotnym zakresie elektroenergetycznym

Realizujemy każde przedsięwzięcie z zakresu usług poczynając od zapoznania się z tematem, opracowania kosztorysu, wykonania i przekazania robót wraz z dokumentacją powykonawczą i udzieloną gwarancją.

Władze spółki:

 • Zgromadzenie wspólników
 • Zarząd:

Prezes Zarządu

inż Jerzy Poznachowski

tel. 508-394-951

jerzyp@primel.com.pl

Partnerzy

Kontakt

 • PRIMEL Sp. z o.o.
 • ul. Rzęsna 3, 80-716, Gdańsk
 • primel@primel.com.pl
 • +48 58 300 05 77
 • +48 58 300 05 78